Vi spring for Japan!

Årets viktigaste joggetur skjer tysdag 2. juni. Pengane får årets løp går til NLM sitt arbeid i Japan. Der arbeidar dei med evangelisering gjennom media, i meinigheiter og barne – og ungdomsarbeid. Vi spring på ei løpebane, og kvar runde er på 400m Meld deg på som deltakar eller sponsor og bidra!